Troy och Tindra har likheter – både i utseende och i egenskaper