Turistat och gått Familjestigen på Andersön. Lite småkallt, men varken blåsigt eller mygg
Instagram