Det grävs ned elkabel och fiberslang i byn. Nu har det börjat komma upp gula stolpar som visar var det går starkström. Blir intressant att se om de står kvar efter vinterns plogning 🙄