Det syns inte jättetydligt på bild, men vi har rensat bort en massa ogräs och gallrat bland morötterna via Instagram