Få se om det kanske kommer lite regn till slut?!? Det behövs då verkligen…. via Instagram