Syns inte så bra på bild. Från 0 till -7 och dimman har lagt sig nere på älven. Dock inte uppe på Nalovardo