Att det kommit liiite snö och hunnit bli mörkt är inget hinder för bollspel #irländsksetter #setterbus via Instagram