Pippifåglarna är ivriga på att äta nu via Instagram